E-filing

Elektronsko dostavljanje digitalno potpisanih Zahtjeva za zaštitu intelektualne svojine

E-filing: Elektronsko dostavljanje digitalno potpisanih Zahtjeva za zaštitu intelektualne svojine


Istorijat:

Ovaj softver je izrađen u okviru Projekta – Regionalni Program za IIPR (Prava industrijske i intelektualne svojine) u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj (mart 2010 – septembar 2010):

 • Na ovom projektu bila su angažovana 3 konsultanta društva SafeNet d.o.o.
 • Predmet ovog Projekta je bila izrada i instaliranje modula za komunikaciju službe za zaštitu prava intelektualne svojine Uprave carina sa nosiocima prava, odnosno njihovim pravnim zastupnicima. Ovaj softver omogućava neposredno elektronsko podnošenje zahtjeva za zaštitu prava intelektualne svojine  (prijava za pokretanje postupaka) putem odgovarajućeg Web portala.

Opis aplikacije:

Elektronsko podnošenje je softver (web portal) koji omogućava da nosioci prava elektronskim putem dostavljaju zahtjeve za zaštitu prava intelektualne svojine (prijave za pokretanje postupaka) carinskim organima :

 • autentikacija preko digitalnog sertifikata;
 • personalni višejezični web portal;
 • validacija podataka od strane klijenta (web pretraživač) i servera;
 • prilaganje drugih pratećih elektronskih dokumenata (.rtf datoteka, .doc datoteka, .pdf datoteka, datoteka slika itd.);
 • Naknadna obrada elektronske dokumentacije (zahtevi);
 • potpisivanje elektronske dokumentacije ažuriranjem i podnošenjem digitalnog sertifikata;
 • Informisanje o trenutnom statusu prethodno podnjetih aplikacija, traženje i štampanje elektronske aplikacije (pdf format);
 • Mogućnost davanja interaktivnih uputstava (onlajn pomoć) pri svkom koraku.

Tehnički detalji:

 • Programski jezik: C#, Java Scripts
 • DBMS:MS SQL 2005/2008
 • Aplikacioni server: IIS 6.0/IIS 7.0
 • Operativni sistem: Windows Server 2003/2008

Reference:

 • Uprava carina Srbije

Galerija slika