Integrisano upravljanje granicom

Projekat

Project Description

Regionalni projekat integrisanog upravljanja granicom na zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji je finansirala Evropska komisija

Konsultantske usluge iz informacionih tehnologija, konsultacije u vezi sa carinskom komponentom, sistemi za automatsku obradu podataka

Korisnici Uprava carina Albanije, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Uprava carina Hrvatske Uprava carina Makedonije, Uprava carina Crne Gore, Uprava Carina Srbije, Carinska Služba Kosova (u skladu sa rezolucijom UNSCR 1244/99), Uprava carina Turske.
Detaljan opis

Opšti cilj projekta „Jačanje integrisanog upravljanja granicom na zapadnom Balkanu i u Turskoj” je poboljšanje razvoja funkcionalnih, efikasnih, integrisanih sistema upravljanja graniciom na zapadnom Balkanu i u Turskoj, kroz unaprjeđenje  saradnje i koordinacije na bilateralnom, regionalnom nivou, kao i između službi. Konkretnije, ciljevi su:

  1. da se olakša uspostavljanje otvorenih, ali dobro kontrolisanih i bezbjednih granica između zemalja zapadnog Balkana i Turske, kao i između ovih zemalja i EUMS i drugih međunarodnih aktera; kao i
  2. da se uspostavi efikasnije upravljanje granicama na nacionalnom i regionalnom nivou kroz podršku u vidu odgovarajućih usluga.
Usluge
  • Pružanje tehničke podrške kontinuiranim aktivnostima sistema SEED (bezbjednog sistema za elektronsku razjmenu podataka) među korisnicama – carinskim upravama u regionu zapadnog Balkana i u Turskoj:
  • Operativne aktivnosti na poboljšanju postojećih sistema za razmjenu podataka (carinskih uprava).
  • Prezentacija i ispitivanje mogućnosti za uključenje Hrvatske i Turske u SEED koncept.

Postojeći SEED koncept u odnosu na druge granične službe: graničnu policiju, fitosanitarnu i veterinarsku inspekciju.

Project Details

  • LokacijaAlbanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska, Kosovo (pod UNSCR 1244/99)
  • Glavni poslodavac / partnerAgencija za zaštitu intelektualne svojine Republike MoldavijeMeđunarodna kancelarija za migracije (IOM) i Uprava carina Italije
  • Vremenski statusNovembar 2009 – april 2010.
  • StatusZavršeno